Presedintele asociatiei, Guta Marian Eugen, convoaca in sesiune extraordinara, sedinta Adunarii Generale a AJC Constanta in data de 12.11.2017, orele 10:00, conform prerogativelor conferite de art. 13, alin. 5 din Statutul acesteia.