Presedintele asociatiei convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Judetean Columbofile Constanta, in sesiune ordinara conform Art. 13, alin. 5 din statutul asociatiei pentru data de 09.09.2017, ora 09:00, sediu columbodrom Black Sea, Str. Henny Ignatie, Constanta.