Prezentul proces verbal a fost încheiat azi, 17.11.2018, cu ocazia ședinței Consiliului Director al FNCPR. Sedinta s-a desfasurat in loc. Targu Neamt, jud. Neamt.

Presedintele FNCPR a propus urmatoarea ordine de zi:

• 1. Validarea modificarilor RNS 2018 – 2021, adoptate de CNS prin hotararile adoptate in sedinta din data de 16-11-2018:
• 2. Validarea rezultatelor obtinute in Campionatul National Columbofil 2018;
• 3. Diverse
S-a constatat indeplinirea cvorumului prevazut de dispozitiile art. 8, alin. 4 din Statutul FNCPR. Membri CD au votat in unanimitate ordinea de zi propusa.
Dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Presedintele CNS, Dl. Bilan Florin a prezentat membrilor CD, modificarile RNS, adoptate de CNS :
– Cele 12 CREDITE ( WEEKENDURI ) vor putea fi folosite pentru toti crescatorii la concursurile cu maturii, LA CATEGORIA VITEZA si DEMIFOND
– Sezonul competitional la maturi incepe IN PRIMUL WEEKEND DIN LUNA MAI si se incheie IN PRIMUL WEEKEND DIN LUNA AUGUST.
– Sezonul competitional la PUI incepe IN PRIMUL WEEKEND DIN LUNA IUNIE si se incheie IN PRIMUL WEEKEND DIN OCTOMBRIE , putand fi folosite un numar total de maxim 10 CREDITE (WEEKENDURI),
– Incepand cu sezonul competitional 2019 nu se mai pot folosi CEASURILE MECANICE si CEASURILE BRICON DIAMANT.
– Se elimina Categoria MARATON EXTREM din RNS si se creaza categoria MARATON GRAND-PRIX. Norma categoriei MARATON GRAND PRIX este realizata din doua concursuri de tipul MARATON NATIONAL.
– La Categoria AS MARATON, in mod obligatoriu se va centraliza o etapa de tipul MARATON NATIONAL .
– In RNS se va implementa filmul (tutorialul) legat de crearea concursului la ceasurile BENZING LIVE , astfel fiecare crescator isi poate activa ONLINE concursul imbarcat pe ceas ( DUPA IMBARCARE) .
– Incepand cu sezonul 2019,clasamentul zonal va fi echivalent cu cel Judetean sau General, numai la cat. Viteza – Viteza demifond,
– Planurile de concurs vor fi introduse in program pana la data de 31-12-2018,
– Au fost stabilite urmatoarele date organizatorice, referitoare la concursurile Nationale.
– Federația coordonează anual organizarea a 3 etape NAȚIONALE de maraton la final de sezon.
Acestea se organizează de către asociațiile desemnate de către Consiliul Director, in urmatoarele date:

2019 – 2 august
2020 – 31 iulie
2021 – 30 iulie

Berlin Național – organizator tehnic AJC Bihor – distanța peste 900 km la columbofilii din județul Satu Mare. Punct de lansare Wittstok
Lansare la prima oră
Clasamente Interjudețene – BH, SJ, SM, MM – AR, TM , CS – AB,BN,CJ,MS,HD,SB,-HR,CV,BV,PH – si de dupa arcul carpatic.
Centre de îmbarcare: Tm (Îmbarcă CS și TM) , Bh (Îmbarcă BH, AR, SM, MM și SJ), CJ (Îmbarcă CJ, BN, MS), Ab (Îmbarcă AB, HD, SB), PH ( Îmbarcă BV, HR, CV, PH), SV (Îmbarcă toată zona Moldovei)

Birzai Național – organizator tehnic ACP Neamț – distanța peste 900 km la columbofilii din județul Suceava. Punct de lansare Birzai
Lansare la prima oră
Clasamente interjudetene: SV, BT, NT IS, BC, VS – restul asociațiilor
Organizator Neamț.
Centre Suceava (Sv și Bt) si Roman (Nt, Is, Bc, Vs) și Brăila (Br, Tl, Gl, Vn, Bz)

Izium Național – organizator tehnic ACJ Dolj IGG – distanța peste 760 km km la columbofilii din județul Galati. Punct de lansare Izium.
Lansare la prima oră.
Clasamente Interjudețene – GJ, MH, DJ, OT, VL/ AG, DB, GR, PH, TR, IF, BUC/ CT, CL, IL, TL, BR, BZ, GL si restul Provinciei Moldovei (cu respectarea minimului distantei)
Centre de imbarcare: DJ (Craiova) , OT (Slatina), PH (Plopeni), BR (Braila)
Organizator : Asociatia Columbofila a Judetului Dolj “IGG”
Acestea vor fi concursuri cu premii.
Federația coordonează anual organizarea a trei etape NAȚIONALE de maraton la mijlocul sezonului:

2019 – 13 iulie
2020 – 11 iulie
2021 – 10 iulie
Acestea sunt:
Frankfurt – distanța peste 760 km la columbofilii din județul Satu Mare. Punct de lansare: Frankfurt
Lansare la prima oră.
Clasamente interjudetene: BH, SJ, SM, MM – AR, TM , CS, – AB,BN,CJ,MS,HD,SB,-HR,CV,BV,PH, – si de dupa arcul carpatic.
Organizator Alba – transport pe judete sau de organizator.
Centre de îmbarcare: Cs (Îmbarcă Cs și TM) , Ar (Îmbarcă Ar și Bh), Sm (Îmbarcă Sm, Mm și Sj), CJ (Îmbarcă Cj, Bn, Ms), Ab (Îmbarcă Ab, HD, Sb) Ph ( Îmbarcă Bv, HR, Cv, Ph), SV (Îmbarcă toată zona Moldovei)
Clasamente Interjudețene – BH, SJ, SM, MM – AR, TM , CS, Ardealul, – si de dupa arcul carpatic

Madona – distanța peste 1000 km la columbofilii din județul Suceava. Punct de lansare Madona
Lansare la prima oră.
Clasamente interjudetene: SV, BT, NT IS, BC, VS – restul asociațiilor
Organizator Suceava – transport pe judete sau de organizator.
Centre Suceava (Sv și Bt) si Roman (Nt, Is, Bc, Vs, Vn, Gl)

ETAPA PROVINCIA MUNTENIA – SUD – Locatia si datele organizatorice se vor negocia de catre asociatiile participante, urmand a transmis procesul vebal incheiat , pana la data de 05-12-2018

Melitopol – distanța peste 800 km la columbofilii din județul Arges
Punct de lansare Melitopol
Lansare la prima oră.
Clasamente interjudetene: DJ. MH, GJ – AG, OT, VL,
Organizator Asociatia Columbofila a Judetului Dolj “IGG” – transport pe judete sau de organizator.
Centre de imbarcare Arges (Ag + VL) Mehedinti (Mh + Gj) Ot (Dj + Ot).

– S-au analizat si aprobat solicitarile si inscrisurile anexate de domnii Nicola Sorin, membru al Asociatiei Columbofile a judetului Dolj “IGG”si Strava Ionut, membru al Asociatia Crescatorilor de Porumbei Brasov,in vederea obtinerii Trofeul Mihai I ,pentru maestrie in columbofilie. Ambele solicitari au fost aprobate, trofeele urmand a fi decernate in cadrul Expozitiei Nationale Colubofile desfasurata in mun. Brasov in luna ianuarie 2019.

Consiliul Director, cu unanimitate de voturi, a validat aceste hotarari adoptate de CNS.

2. Domnul Milcu Ion prezinta membrilor CD, aspectele constatate de CNS, in urma verificarii dosarelor de concurs, aferente sezonului competitional 2018. In urma verificarii dosarelor concursurilor din sezonul competitional 2018, au fost omologate rezultatele obtinute la nivelul asociatiilor afiliate, fiind constatate unele incalcari ale dispozitiilor RNS , care au condus la aplicarea unor sanctiuni.
Au fost verificate si omologate un numar de 318 concursuri, in urma verificarii acestora, fiind adoptate urmatoarele masuri sanctionatorii :
– ASOC. DOLJ – Lipsa P.V de lansare la etapa PETROPRAVLIVKA din 17-07-2018- se anuleaza rezultatele la etapa in cauza Comitetului de organizare,
– ASOC. GORJ – Se eliminarea din clasament membri Clubul Avantul Barbatesti si porumbeii acestora angajati la concurs (lipsa dosar la concursul in cauza),
– ASOC. MEHEDINTI – Se anuleaza rezultatele tehnicului sportiv la urmatoarele etape : Faurei din 05-05-2018, Maicanesti din 12-05-2018, Palanca din 19-05-2018, Berezeanka din 02-06-2018, Faurei din 02-06-2018, Berezeanka din 16-06-2018 si Colonesti din 24-06-2018 ( ART.100 ALIN.4 )
– ASOC. SUCEAVA –La etapa de BIALISTOK din 16.06.2018 se anuleaza rezultatele tehnicului sportiv Nichifor L ( ART.100 ALIN 4) .La etapa de BIALISTOK din 29-07-2018 se elimina din concurs crescatorul Breaban Valerica (nu este inscris pe tabelul nominal),
– ASOC. ARAD – se anuleaza rezultatele tehnicului sportiv MARTA DANIEL ( conf. ART.100, ALIN.4 ) la etapele PARIKA din 08-07-2018 si KECSKEMET din 21-07-2018,
– ASOC. TIMIS – responsabilul tehnic sportiv se suspenda din functia de tehnic sportiv pe o perioada de 2 ani,
– ASOC. ARGES –Centrul de imbarcare al Clubul Pitesti se suspenda pentru concursurile de fond din sezonul competitional 2019. Membri Clubului Pitesti vor imbarca la aceste concursuri la un alt centru de imbarcare, existent in sezonul competitional 2018. MOTIVUL ADOPTARII ACESTEI MASURI IL REPREZINTA CONSTATAREA UNOR PROBLEME ORGANIZATORICE GRAVE, APARUTE IN SEZONUL 2018, LA CARE ASOCIATIA NU A LUAT NICI UN FEL DE MASURI DE REMEDIERE, REZOLVARE A DEFICIENTELOR SAU DE NATURA SANCTIONATORIE).

3. DIVERSE
 Referitor la petitia transmisa catre FNCPR de un numar de membri ai Asociatiei Columbofile Constanta, CD a stabilit trimiterea urgenta de catre presedintele asociatiei la sediul FNCPR, a tuturor hotararilor judecatoresti (Sentinte Civile si Decizii Civile), pronuntate de instantele de judecata in litigiile avand ca parti asociatia respectiva si mambri ai acesteia. Respectiva obligatie revine si membrilor columbofili care au fost parti in asemenea litigii. De asemenea, se solicita domnului Oprea Gabriel sa transmita , urgent care FNCPR, convocatorul sedintei Adunarii Generale desfasurata in data de 14-10-2018 si procesul verbal de sedinta. Se recomanda Consiliului Director al asociatiei sa efectueze demersurile legale si statutare, in vederea eliminarii din statut a dispozitiilor referitoare la membri invitati, avand in vedere faptul ca o asemeena categorie de membri columbofili nu se regaseste in statutele asociatiilor afiliate sau in statutul/ regulamnetele federatiei. Ulterior, comunicarii inscrisurilor solicitate, va fi formulat un raspuns la petitia in cauza.
 CD a stabilit sa propuna Conferintei Nationale, modificarea statutului in sensul in care, o asociatie nu are dreptul sa refuze inscrierea unui membru columbofil, fara un motiv intemeiat. Fac exceptie cazurile in care membrul respectiv este suspendat sau exclus din activitatea columbofila sau cazul in care a fost declarat persona non grata, cu respectarea intocmai a procedurilor statutare.
 S-a stabilit cumularea Cluburilor Gold si As, urmand a fi comunicate pe portalul federatiei, toate detaliile refritoare la aplicarea acestei decizii,
 S-a stabilit ca fiecare crescator sa poata formula sesizari direct in programul de clasamente referitoare la rezultatele sale din campionat si la activitatea sportiv columbofila a altor membri activi. Sesizarile vor fi solutionate, in masura in care sunt motivate in fapt si in drept.(se va mentiona obligatoriu articolul din RNS nerespectat)
 S-a luat act de solicitarea de afiliere la FNCPR a ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PORUMBEI A JUDETULUI ILFOV,entitate columbofila care a dobandit personalitate juridica prin Incheierea pronuntata in data de 08-03- 2012, in Dosarul nr. 2429/94/2012, cu sediul in Comuna Mogosoaia , Soseaua Bucuresti Targoviste , nr.4B, jud. ILFOV . S-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 23 din Statutul FNCPR. Mai mult, avand in vedere ca nu exista la aceasta data afiliata definitiv la FNCPR, vreo asociatie columbofila ,cu sediul in jud. Ilfov, consideram ca nu este necesar vreun acord prealabil afilierii la federatia nationala. ( conform dispozitiilor art. 23, lit h) in cazul judetelor unde exista o asociatie afiliata la FNCPR este obligatorie depunerea unui protocol de colaborare columbofila cu asociatia afiliata anterior) . Se mentioneaza faptul ca Asociatia Crescatorilor de Porumbei Gyosport a comunicat ca nu isi mai sustine cererea de afiliere, pusa in discutie la precedenta sedinta a CD al FNCPR.
Asociatia Crescatorilor de Porumbei a judetului Ilfov functioneaza, in baza unui statut si act constitutiv actualizate in anul 2013. (modificari validate de Judecatoria Buftea prin Incheierea pronuntata in data de 20-02-2013 in Dosarul nr. 1625/94/2013).
Consiliul Director, in baza prerogativelor prevazute de art. 2, alin. 4 si art. 9, lit. w din Statutul federatiei, este de acord cu afilierea asociatiei in cauza si pune in vedere acesteia adoptarea urgenta a unui statut , ale carui prevederi sa fie conforme in totatalitate, statutului cadru al asociatiilor afiliate la FNCPR. Mai mult, asociatia urmeaza sa comunice federatiei structura sa organizatorica, la nivelul cluburilor afiliate (identitatea acestor cluburi si conducerile acestora) , precum si a organelor de conducere, executie si control. (aspecte stabilite prin hotarare de Adunare Generala a asociatiei).

Prezentele hotarari au fost adoptate, azi, 17-11-2018, in cadrul sedintei Consiliului Director al FNCPR, desfasurata in Mun. Targu Neamt- jud. Neamt.

 

PRESEDINTE FNCPR
MARIUS FLORIN TUNDUC

[VEZI PDF]